آلفاباکسدانلود دانلود کارآموزی فرایند جوشکاری شرکت سایوان - خرید آنلاین و دریافت

فرآيندهاي جوشكاري «مقاومتي» Resistance Welding مقدمه و كليات : فرآيندهاي جوشكاري مقاومتي با فرآيندهاي قبلي تفاوت كلي دارد .اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار توأماً انجام مي گيرد .فلزات به دليل مقاومت الكتريكي در اثر عبور جريان الكتريكي گرم شده و حتي به حالت مذاب نيز ميرسند كه طبق قانون


download2018
منبع این نوشته : منبع
فرآيندهاي ,فرآيندهاي جوشكاري